Journal of UNG

20.04.2013

Project purpose: 
The purpose of work is operation support  of the Regional Operational Centre EGI which is created in 2012 on the basis of the Basic coordination centre of Ukrainian national grid at Institute of theoretical physics and support of the core grid services which provide functioning of Ukraine grid infrastructure (NGI_UA) as parts of EGI.eu and expansion of new grid services which will provide development of Ukrainian grid infrastructure and further integration with the European and world grid infrastructures.

20.04.2013

Обробка даних з Великого адронного колайдера в Т2-центрі ННЦ ХФТІ грід-інфраструктури експерименту CMS (ЦЕРН)

20.04.2013

Розробка та впровадження комп’ютерних сервісів для аналізу молекулярної динаміки білків у віртуальній лабораторії MolDynGrid та її інтеграція в європейську грід-інфраструктуру

20.04.2013

Підтримка роботи об’єднаного кластеру ДНУ НТК «Інститут » та ІСМА НАН України як ресурсного центру розподіленого регіонального північно-східного операційного сегменту УНҐІ. Етап 4.

20.04.2013

Науково-технічні розробки грід-інфраструктури ФТІНТ НАН України у складі учасників Європейської грід-інфраструктури (EGI)

20.04.2013

Вдосконалення інфраструктури та функціональності Західного регіонального координаційного грід-центру. Етап 3

20.04.2013

Використання грід для високопропускного скринінгу біологічно активних речовин з підвищеною спорідненістю до тубулінів як базової складової реалізації програмних засад віртуальної організації CSLabGrid

20.04.2013

The project purpose is development of a workflow and connection of medical information system of Institute of cardiovascular surgery of NAMS of Ukraine with the Grid  infrastructure for creation, storage and processing of medical video data and images

20.04.2013

Створення системи зберігання медичних зображень з використанням грід-технологій.
Етап 4

20.04.2013

Розвиток і підтримка в ННЦ ХФТІ базових грід-сервісів для обслуговування української національної грід-інфраструктури

Pages: « prev   1  2  3  4  5   next »