Journal archive

20.04.2013

Розвиток національного ресурсного грід-центру на базі Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України

20.04.2013

Розробка і впровадження Грід-технологій в моделювання нейросистем. Етап 4. Впровадження технології моделювання нейродинаміки в грід для потреб установ та організацій України. Впровадження в міжнародні проекти технології моделювання нейродинаміки в грід.

20.04.2013

Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України – етап 4

20.04.2013

Медична грід-система для популяційних досліджень в галузі кардіології на базі електрокардіограм - 4 рік виконання

20.04.2013

Державні експертизи комплексних систем захисту інформації складових національної грід-інфраструктури

20.04.2013

Розробка нових методів та програмного комплексу грід-обчислень для задач радіофізики, біофізики та фізики твердого тіла

20.04.2013

Застосування грід- технологій для першопринципних розрахунків електронної структури та магнітних властивостей конденсованих середовищ

20.04.2013

Застосування грід-технологій до астрофізичних трудомістких задач та розбудова грід-кластера ГАО НАН України

20.04.2013

Удосконалення сервісів розподіленого базового координаційного грід-центру національного рівня

20.04.2013

Навчальна хмарна підсистема в національній грід- інфраструктурі для дистанційного тренінгу і підготовки користувачів

Pages: « prev   1  2  3   next »