Рекомендації ЮНЕСКО з Відкритої науки

06.12.2021

Генеральна конференція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), яка збирається в Парижі з 9 по 24 листопада 2021 року на своїй 41-й сесії,

1 Приймає цю Рекомендацію щодо відкритої науки двадцять третього дня листопада 2021 року;

2 Рекомендує державам-членам застосовувати положення цієї Рекомендації, вживаючи відповідних кроків, включаючи будь-які законодавчі чи інші заходи, які можуть знадобитися, відповідно до конституційної практики та керівних структур кожної держави, для втілення в дію принципів цієї Рекомендації в межах своєї юрисдикції;

3 Також рекомендує державам-членам довести цю Рекомендацію до органів влади та органів, відповідальних за науку, технології та інновації, і проконсультуватися з відповідними учасниками, які займаються відкритою наукою;

4 Далі рекомендує державам-членам співпрацювати в двосторонніх, регіональних, багатосторонніх і глобальних ініціативах для розвитку відкритої науки;

5 Рекомендує державам-членам звітувати перед ним у такі дати та таким чином, які будуть визначені, про дії, вжиті відповідно до цієї Рекомендації.

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en